Gondol Sälen

Kläppen besöker Carvatechfabriken i Österrike